Шалгалтын хуваарь

7 сар

5

TOEIC-Institutional

09:00 AM, 01:00PMСантис Боловсролын төв

TOEIC-Institutional шалгалт нь өглөө 09:00,өдөр 13:00 цагаас тус тус явагдах бөгөөд шалгалт эхлэхээс 30минутын өмнө ирсэн байх шаардлагатай. Шалгуулагч өөрийн биеийн байцаалт болон хоёр дохь бичиг баримтыг авчрах шаардлагатай.

7 сар

12

TOEIC-Institutional

09:00 AM, 01:00PMСантис Боловсролын төв

TOEIC-Institutional шалгалт нь өглөө 09:00,өдөр 13:00 цагаас тус тус явагдах бөгөөд шалгалт эхлэхээс 30минутын өмнө ирсэн байх шаардлагатай. Шалгуулагч өөрийн биеийн байцаалт болон хоёр дохь бичиг баримтыг авчрах шаардлагатай.

7 сар

19

TOEIC-Institutional

09:00 AM, 01:00PMСантис Боловсролын төв

TOEIC-Institutional шалгалт нь өглөө 09:00,өдөр 13:00 цагаас тус тус явагдах бөгөөд шалгалт эхлэхээс 30минутын өмнө ирсэн байх шаардлагатай. Шалгуулагч өөрийн биеийн байцаалт болон хоёр дохь бичиг баримтыг авчрах шаардлагатай.

7 сар

26

TOEIC-Institutional

09:00 AM, 01:00PMСантис Боловсролын төв

TOEIC-Institutional шалгалт нь өглөө 09:00,өдөр 13:00 цагаас тус тус явагдах бөгөөд шалгалт эхлэхээс 30минутын өмнө ирсэн байх шаардлагатай. Шалгуулагч өөрийн биеийн байцаалт болон хоёр дохь бичиг баримтыг авчрах шаардлагатай.

7 сар

29

TOEFL iBT болон TOEIC-Public test

09:00 AM, 03:00PMСантис Боловсролын төв

TOEFL iBT шалгалт нь өглөө 09:00, TOEIC-Public шалгалт нь өдөр 15:00 цагаас тус тус явагдах бөгөөд шалгалт эхлэхээс 30минутын өмнө ирсэн байх шаардлагатай. Шалгуулагч өөрийн биеийн байцаалт болон хоёр дохь бичиг баримтыг авчрах шаардлагатай.